uthBesøgs-statistik
Artikel bragt i DSFP´s nyhedsbrev
Evaluerings-rapport
Kvalitetspris 2011

Titania deltog fra maj 05 til sept. 06 i et projekt med Gigtforeningen og Lægehuset Nørre Farimagsgade 33, vedrørende patienters mulighed for at rapportere om utilsigtede hændelser i deres møde med egen læge. Projektets gennemførelse og evaluering skete med støtte fra Trygfonden, Københavns Amt og Kvalitetsudviklingsudvalget vedr. almen praksis i Københavns kommune. I tiden april-sept. 2006 blev modulerne afprøvet af patienter tilknyttet Lægehuset, hvor læge Hans Chr. Møller var projektansvarlig, og det har været i drift siden okt. 06.

Læs lidt statistik over rapporterne der tilgik Lægehuset i testperioden.
Endelig evaluerings-rapport fra testperioden kan downloades.

Skulderklap til Lægehus
Region Hovedstaden uddelte tre kvalitetspriser på Tycho Brahe Planetariet i København den 7. juni 2011. Blandt de nominerede var Lægehuset Nørre Farimagsgade 33, der blev indstillet med projektet ”UTH som lærings- og ledelsesredskab”. Regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen lagde i sin omtale af projektet vægt på, at lægehuset havde været pionerer på området og leverede inspiration til andre sundhedsprofessionelle. Praktiserende læge Hans Chr. Møller og sygeplejerske Vibeke Rømer modtog en buket blomster og et diplom med ”Hædrende omtale”, som bevis for nomineringen. Se kort beskrivelse af projektet ”UTH som lærings- og ledelsesredskab”